Աշխատանք

Աշխատանքային պարտականություններ`

 

- Նոր պոտենցիալ հաճախորդներին բացահայտում և ներգրավում՝ բացահայտելով նրանց կարիքներն ու պահանջները։


- Հաճախորդներին Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների և պրոդուկտների ներկայացում։


- Հաճախորդներին բարձրակարգ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում։


- Հաճախորդներից լիզինգի հայտերի ընդունում։


- Մատակարարների հետ արդյունավետ գործնական հարաբերությունների հաստատում։


- Հաճախորդների գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների իրականցում։


- Լիզինգային փաթեթների վարկային կոմիտե ներկայացում։


- Նոր պրոդուկտների նախաձեռնում, նոր ռազմավարությունների մշակում ՝ վերլուծելով շուկայի տենդենցները և հնարավոր զարգացումները։


- Գլխավոր տնօրենի և անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում։

 

Ներկայացվող պահանջներ`

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ճշգրիտ գիտությունների բնագավառում։


- Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային/ֆինանսական ոլորտում։


- Փորձառությունը վաճառքի ոլորտում ֆինանսական գործունեության տարբեր ուղղություններում կդիտվի մեծ առավելություն։


- Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու, գործարար հարաբերություններ կառուցելու հմտություն։


- Վերլուծական հմտություններ։


- Թիմում աշխատելու ունակություն։


- Սթրեսային, լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն։


- ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն։


- MS office (OutLook) փաթեթի իմացություն։


- Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն։


- Վարորդական իրավունքի առկայությունը ցանկալի է։ 

 

Առավելություններ`

-  Բժշկական ապահովագրություն

- Մասնագիտական աճի հնարավորություն

- Պրոֆեսիոնալ մասնագետներից սովորելու հնարավորություն

- Վճարովի ազատ օրեր

- Մրցակցային աշխատավարձ

Աշխատանքային պարտականություններ`

 

-Ադմինիստրատիվ աջակցության տրամադրում` ներառյալ հանդիպումների, նիստերի (առկա և առցանց) ժամանակացույցի կազմում


- Ընկերության աշխատակիցների և արտաքին գործընկերների հետ նամակագրության իրականացում


- Ներքին փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում, վերահսկում


- Անհրաժեշտության դեպքում թարգմանությունների կատարում


- Ընկերության Ընդհանուր բաժնետերերի ժողովների, Խորհրդի նիստերի օրակարգերի, նյութերի և արձանագրությունների մշակում և շրջանառում


- Ընկերությունում գործող մշտական հանձնաժողովների նիստերի օրակարգերի նախագծում, նյութերի տրամադրում շահագրգիռ անձանց/ստորաբաժանումներին


- Գործադիր տնօրենի մուտքային և ելքային զանգերի սպասարկում, փոստի և հաղորդակցման այլ տեսակների համակարգում


- Գործադիր տնօրենի գործուղումներին և աշխատանքային այցերին առնչվող կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում


- Գործադիր տնօրենի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման հանդեպ հսկողության իրականացում


- Ընկերության թափուր հաստիքների համալրում, նոր աշխատակիցների հավաքագրում, աշխատանքային հայտարարությունների կազմում և հրապարակում


- Ընկերության կադրային գործավարության կազմակերպում՝ հրամանների, աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, աշխատանքային տեղեկագրերի կազմում


- Աշխատակիցների ընդունման և ազատման հետ գործընթացներին առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում


- Անհրաժեշտության դեպքում այլ պարտականությունների և առաջադրանքների կատարում


- Ընկերության և Կենտրոնական Բանկի միջև կապի ապահովում, ԿԲ ծանուցումների պատասխանների պատրաստում և ուղարկում


- Ընկերության աշխատակիցների և գրասենյակի համար անհրաժեշտ գնումների կազմակերպում

 

Ներկայացվող պահանջներ`

 

- Բարձրագույն կրթություն կառավարման, լեզվաբանության կամ հասարակական գիտությունների ոլորտում


- Գործադիր տնօրենի օգնականի և/կամ ադմինիստրատիվ օգնականի աշխատանքային փորձը պարտադիր


- Բանկային համակարգում փորձը նույնպես կդիտվի որպես առավելություն


- Կազմակերպչական հմտություններ


- Գաղտնիություն պահպանելու ունակություն


- Ուշադրություն մանրուքներին և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու ունակություն


- Առաջնահերթություններ սահմանելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն


- Գրավոր և միջանձնային հաղորդակցման գերազանց հմտություններ


- Գերազանց թիմային հմտություններ


- Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու հմտություններ


- Սահմանված վերջնաժամկետներում արդյունավետ գործելու ունակություն


- Համակարգչային գիտելիքներ, Microsoft Office-ի (Word, Excel, Power Point, Outlook) գերազանց իմացություն


- Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն

 

Առավելություններ`

-  Բժշկական ապահովագրություն

- Մասնագիտական աճի հնարավորություն

- Պրոֆեսիոնալ մասնագետներից սովորելու հնարավորություն

- Վճարովի ազատ օրեր

- Մրցակցային աշխատավարձ

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին