Աշխատանք

Աշխատանքային պարտականություններ

- Նոր բիզնես ուղղությունների, պրոդուկտների մշակում և նախաձեռնում՝ վերլուծելով շուկայի տենդենցները, հնարավոր զարգացումները և Ընկերության գործունեության առանձնահատկությունները
- Պրոդուկտների առաջխաղացման ռազմավարության մշակում և ողջ գործընթացի կառավարում՝ համագործակցելով շահագրգիռ բոլոր կողմերի և պատասխանատուների հետ
- Բյուջեի պլանավորում և արդյունավետ կառավարում
- Ֆինանսական վերլուծությունների կատարում
- Պրոդուկտի առաջընթացի, ռազմավարության, ընթացիկ թարմացումների և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում շահագրգիռ կողմերին և հետադարձ կապի ապահովում
- Հաճախորդների և մատակարար ընկերությունների հետ արդյունավետ համագործակցության պլանավորւմ և կառավարում
- Շուկայի մշտադիտարկում և համապատասխան որոշումների կայացում՝ ելնելով Ընկերության ռազմավարական նպատակներից
- Մանրամասն հաշվետվությունների ներկայացում Ընկերության գործադիր ղեկավարին

 

Ներկայացվող պահանջները

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ բիզնես կառավարման (MBA)  բնագավառում։
- Պրոդուկտ մենեջերի լրացուցիչ կրթությունը թրեյնինգների միջոցով կդիտվի որպես առավելություն։
- Պրոդուկտ մենեջերի 2 տարվա աշխատանքային փորձը պարտադիր, լիզինգի բիզնեսում և ֆինանսական պրոդուկտների մշակման և վաճառքի բնագավառում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես շատ մեծ առավելություն։
- Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու, գործարար հարաբերություններ կառուցելու հմտություն։
- Վերլուծական հմտություններ։
- Թիմային աշխատանքի հմտություններ։
- Նախաձեռնելու, առաջնորդելու, արագ որոշումներ կայացնելու ունակություններ։  
- Սթրեսային, լարված պայմաններում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն։
- Կոնֆլիկտներ հարթելու ունակություն։
- ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն։
- MS office (OutLook) փաթեթի իմացություն։ 
- ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը ցանկալի։
- Հայերենի և անգլերենի գերազանց, ռուսերենի լավ իմացություն։
- Վարորդական իրավունքի առկայությունը ցանկալի է։ 

 

Առավելություններ

- Բժշկական ապահովագրություն
- Մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման թրեյնինգներին մասնակցելու հնարավորություն
- Շատ ջերմ և պոզիտիվ թիմ
- Կարիերային աճի հնարավորություն

Աշխատանքային պարտականություններ

- Նոր պոտենցիալ հաճախորդներին բացահայտում և ներգրավում՝ հասկանալով նրանց կարիքներն ու պահանջները։

- Հաճախորդներին պրոդուկտների ներկայացում։

- Հաճախորդներին բարձրակարգ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում։

- Հաճախորդներից լիզինգի հայտերի ընդունում։

- Մատակարարների հետ արդյունավետ համագործակցություն։

- Հաճախորդների գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների իրականցում։

- Լիզինգային փաթեթների վարկային կոմիտե ներկայացում։

- Նոր պրոդուկտների նախաձեռնում, նոր ռազմավարությունների մշակում ՝ վերլուծելով շուկայի տենդենցները և հնարավոր զարգացումները։

- Գլխավոր տնօրենի և անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում։

 

Ներկայացվող պահանջները

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ճշգրիտ գիտությունների բնագավառում։

- Աշխատանքային փորձը բանկային/ֆինանսական ոլորտում պարտադիր։

- Վաճառքի ոլորտում լրացուցիչ թրեյնինգների մասնակցության առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

- Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու, գործարար հարաբերություններ կառուցելու հմտություն։

- Վերլուծական հմտություններ։

- Թիմում աշխատելու ունակություն։

- Սթրեսային, լարված պայմաններում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն։

- ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն։

- MS office (OutLook) փաթեթի իմացություն։

- ՀԾ-բանկ ծրագրի իմացությունը ցանկալի։

- Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն։

- Վարորդական իրավունքի առկայությունը ցանկալի է։

 

Առավելություններ

- Բժշկական ապահովագրություն

- Մասնագիտական թրեյնինգներին մասնակցելու հնարավորություն

- Շատ ջերմ և պոզիտիվ թիմ

- Մասնագիտական աճի հնարավորություն

Աշխատանքային պարտականություններ

- Իրականացնել համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում։
- Հաշվապահական ծրագրում ապահովել ստացված ծառայությունների գծով հաշիվների և այլ գործառնությունների կատարում։
- Հաշվետվությունների, հաշվարկային փաստաթղթերի կազմում և դուրս գրում։
- Ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում։
- Վիճակագրական և հարկային հաշվետվությունների, հաշվարկների կազմում։
- Բանկային հաշիվների շարժի մուտքագրում։
- ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվետվությունների (օրական, շաբաթական, ամսական, եռամսյակային, տարեկան) կազմում և ներկայացում ՀՀ Կենտրոնական բանկ։
- Անհրաժեշտության դեպքում գլխավոր հաշվապահի կողմից տրված այլ հանձնարարականների կատարում։

 

Ներկայացվող պահանջները

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության բնագավառում
- Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
- ՀՀ Բանկային Օրենսդրության լավ իմացություն
- Հարկային օրենսգրքի, Աշխատանքային օրենսգրքի և դրանց առնչվող իրավական ակտերի իմացություն 
- ՀԾ-բանկ և e-invoicing ծրագրերի իմացություն
- MS Excel ծրագրի լավ իմացություն
- Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
- Թիմում աշխատելու հմտություն


Առավելություններ

- Բժշկական ապահովագրություն
- Մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման թրեյնինգներին մասնակցելու հնարավորություն
- Շատ ջերմ և պոզիտիվ թիմ
- Կարիերային աճի հնարավորություն

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին