Հաճախորդի իրավունքները

Հարգելի հաճախորդներ,

Մեր կողմից հաճախորդների բողոք-պահանջների ընդունման, քննարկման և որոշումների կայացման գործընթացը կարգավորվում է «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից հաստատված «Հաճախորդների բողոք-պահանջների, բողոքների, կարծիքների և առաջարկությունների քննարկման ընթացակարգով»


Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի քննությանը ենթակա պահանջներ են համարվում այն բողոք պահանջները, որոնք ներկայացվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից մեր դեմ, կապված են մեր ծառայությունների հետ և պարունակում են 10 մլն դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեությանը մանրամասն կարող եք ծանոթանալ www.fsm.am պաշտոնական կայքում: 


ՈՒշադրություն`

•    Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալ «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները (օրենքը կարող եք գտնել ՀՀ Կենտրոնական բանկի www.cba.am ինտերնետային հասցեում): 


•    Վերոնշված տեղեկությունները Ընկերությունը տրամադրում է գրավոր դիմում ստանալուց 5 (հինգ)  աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` Ընկերության գրասենյակում, էլեկտրոնային հասցեով` info@armleasing.am-ին կամ փոստով` «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Վաղարշյան 12/11 հասցեով:


Ինչ անել, եթե ունեք բողոք

- Հաճախորդի կողմից բողոք-պահանջի ներկայացման հայտ

- Հաճախորդի կողմից կարծիք-առաջարկության ներկայացման հայտ

 

 

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին