«ԱՐՄԼԻԶԻՆԳ» ՈՒՎԿ ՓԲ Ընկերության  բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա  սույն թվականի հունիսի 24-ին ժամը 15։30։