Համաձայն Արմլիզինգի որդեգրած քաղաքականության, այն է՝ համագործակցել, այլ ոչ թե մրցակցել ֆինանսաբանկային համակարգի մյուս սուբյեկտների հետ, ստեղծել և զարգացնել համաֆինանսավորման մշակույթ, ստորագրվեց հուշագիր Կամուրջ ՈւՎԿ-ի հետ։

 

Համագործակցության հուշագրի  նպատակն է․

 

- մասնագիտացված լիզինգային ծառայությունների փաթեթ մատուցել վարկային կազմակերպության կողմից առաջարկվող հաճախորդին   կամ հաճախորդների խմբին, ըստ որի ծառայությունը կարող է ներառել բացի լիզինգի բուն գործընթացը նաև այդ գործընթացը սպասարկող այլ ծառայությունները,

- մշակել համաֆինանսավորման նախագիծ, որը կներառի ինչպես ընկերության կողմից մատուցվող մասնագիտացված լիզինգային ծառայությունը, այնպես էլ վարկային կազմակերպության կողմից մատուցվող այլ ծառայությունները,

- կազմակերպել համատեղ միջոցառումներ հաճախորդների իրազեկման և ծառայությունները հասանելի դարձնելու նպատակով

- իրականացնել կողմերի աշխատակիցների համար ուսուցողական ծրագրեր,

- ուսումնասիրել համագործակցության այլ հնարավորություններ։

 

Համագործակցության այս ձևաչափը մի նոր ուղղություն է ֆինանսական համակարգում, որը կնպաստի տնտեսության զարգացման տարբեր ճյուղերի արդիականացմանը և նորարարությունների ստեղծմանը։