Ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Կոդ ECO005

Ջուրը սպառման կետ է հասնում ճնշումով։ Վակուումային խողովակներում ջուր չի լցվում։ Խողովակների մեջ առկա է պղնձե ձող, որն էլ բարձրացնում է բաքի ջրի ջերմաստիճանը։ Ճնշումային և ոչ ճնշումային համակարգերը նման են նրանով, որ վակուումային խողովակները բաքի հետ միասնական են ու տեղադրվում են կտուրին։
 

Առավելություն. մեկ խողովակի շարքից դուրս գալը չի կասեցնում ամբողջ համակարգի աշխատանքը։

Թերություն․ ի տարբերություն անճնշում տարբերակների՝ ճնշումովները շահագործելուն զուգահեռ լիցքավորվում են սառը ջրով։ Հետևաբար տաք ջրի օգտագործմանը զուգահեռ բաքի մնացած ջուրը հովանում է։

Լիզինգի պայմաններ

Կանխավճարը՝ սկսած

Տարեկան տոկոսադրույքը՝%

ժամկետը` ամիս

Միջնորդավճար` %

Ապահովագրավճար %

Մատակարար`

Նշված տեղեկատվությունը նպատակ ունի տալ ընդհանրական պատկերացում լիզինգի պայմանների վերաբերյալ։ Այն չի հանդիսանում վերջնական առաջարկ։

Տեխնիկական նկարագիր

Ջուրը սպառման կետ է հասնում ճնշումով։ Վակուումային խողովակներում ջուր չի լցվում։ Խողովակների մեջ առկա է պղնձե ձող, որն էլ բարձրացնում է բաքի ջրի ջերմաստիճանը։ Ճնշումային և ոչ ճնշումային համակարգերը նման են նրանով, որ վակուումային խողովակները բաքի հետ միասնական են ու տեղադրվում են կտուրին։
 

Առավելություն. մեկ խողովակի շարքից դուրս գալը չի կասեցնում ամբողջ համակարգի աշխատանքը։

Թերություն․ ի տարբերություն անճնշում տարբերակների՝ ճնշումովները շահագործելուն զուգահեռ լիցքավորվում են սառը ջրով։ Հետևաբար տաք ջրի օգտագործմանը զուգահեռ բաքի մնացած ջուրը հովանում է։

Լիզինգառու
 • Ֆիզիկական անձ, 
 • Ագրոպարենային ոլորտում գործունեություն իրականացնող հաճախորդներ,  
 • ՓՄՁ և կորպորատիվ հաճախորդներ,
 • Առևտրային կազմակերպություններ, ներկայացուցչություններ, հյուպատոսարաններ, դեսպանատներ  և դիվանագիտական ներկայացուցչություններ, 
 • Միկրոձեռնարկատերեր
Արժույթ
 • ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլար
 • ԵՎՐՈ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*
 • 10%-16.5% (ՀՀ դրամ)
 • 7%-13.5% (արտաժույթ)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
 • 10,79%-24,23% (ՀՀ դրամ)
 • 7,52%-20,58% (արտաժույթ)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
 • 10,79%-24,23% (ՀՀ դրամ)
 • 7,52%-20,58% (արտաժույթ)
Ֆինանսավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ
 • Նվազագույնը՝    1 000,000 ՀՀ դրամ   
 • Առավելագույնը՝ 250,000,000 մլն ՀՀ դրամ
Լիզինգի ժամկետ 6 - 96 ամիս 
Կանխավճար Սկսած 10%-ից
Լիզինգի միանվագ միջնորդավճար 1-1․5%
Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճար

Մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում 10 ՀՀ դրամ

1.000.001 կամ ավել ՀՀ դրամի դեպքում 5000 ՀՀ դրամ

Տույժեր Ժամկետանց լիզինգավճարի նկատմամբ 0․13% (օրական)
Գործարքի ապահովման միջոց
 • Լիզինգի առարկա
 • Երաշխավորություն
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն*** Լիզինգի առարկայի պարտադիր ապահովագրություն լիզինգի ամբողջ ժամկետի համար

 

 

 

 

*Գործում են հատուկ պայմաններ պետական սուբսիդավորման ծրագրերի և ֆոնդերի առկայության դեպքում (հնարավոր է տոկոսադրույքի նվազում) ։
** Առաջին 6 ամիսների ընթացքում վաղաժամկետ ամբողջական մարման  դեպքում վճարվում է 6 ամիսների տոկոսը
*** Ընկերությունը համագործակցում է բոլոր ապահովագրական ընկերությունների հետ։

Բոլոր պայմանները՝  Սակագներ 01․11․2022

Իրավաբանական անձանց համար`

•    Լիզինգի հայտ (և բնօրինակ, և պատճեն)
•    Անձնագիր և սոց. Քարտ կամ նույնականացման քարտ (հիմնադիրների, մասնակիցների, տնօրենի, երաշխավոր/ների),
•    Պետ. Ռեգիստրից տեղեկանք
•    Կանոնադրություն (պատճեն),
•    Սեփականության վկայական կամ վարձակալական պայմանագիր (պատճեն),
•    Լիցենզիա (լիցենզավորված գործունեության համար) (պատճեն),
•    Վճարվող հարկատեսակների վերաբերյալ նախորդ 12 ամսվա ամփոփ հաշվարկներ (պատճեն),
•    Շահութահարկ (պատճեն),
•    Փոխանցման հաշիվ կամ կոմերցիոն առաջարկ մատակարար ընկերությունից (պատճեն),
•    Դիմողի և երաշխավոր/ների «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի հարցման համաձայնագրեր (բնօրինակ),
•    Բանկային հաշիվների շարժ նախորդ 12 ամսվա (պատճեն),
•    Այլ փաստաթղթեր ըստ պահանջի

Ֆիզիկական անձանց համար՝

 • Անձնագիր և սոց. քարտ կամ նույնականացման քարտ (դիմողի, երաշխավորների), (պատճեն),
 • Զուտ աշխատավարձի մասին տեղեկանք և եկամուտը հաստատող այլ փաստաթղթեր, սեփականության վկայականներ (բնօրինակ),
 • Ընտանիքների անդամների եկամուտների հավաստման մասին տեղեկանքներ (հաճախորդի եկամուտների ակնհայտ ոչ բավարար լինելու դեպքում) (և' բնօրինակ, և' պատճեն)
 • Երաշխավոր/ների եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակ)
 • Դիմողների և երաշխավոր/ների «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի հարցման համաձայնագիր (բնօրինակ),
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի
Հաշվիչ

Ստորև հաշվիչում մուտքագրելով ձեռք բերվող ապրանքի գինը, կանխավճարի տոկոսը, տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը (ամիսներով)` կարող եք հաշվարկել ամսական մարումների մեծությունը անուիտետային հաշվարկի եղանակով։

Արժույթ

Հատուկ առաջարկներ

Ֆոտոէլեկտրական կայաններ չգազաֆիկացված համայնքներում

7.1 - 8% տարեկան տոկոսադրույք (ՀՀ դրամով),
ժամկետը՝ մինչև 8 տարի,
կանխավճարը՝ 20%,
միջնորդավճարը՝ 0%

Մանրամասն
«Made in Armenia» լիզինգի հատուկ առաջարկ հայաստանյան արտադրողներին

Հայաստանում նվազագույնը 1 տարի գործող արտադրական ընկերությունները, մինչև դեկտեմբերի 31-ը, հնարավորություն կունենան լիզինգով ձեռք բերել հիմնական միջոցներ՝ 9% կանխավճարով։

Մանրամասն
«‎Արևային կայան +1 առաջարկ լիզինգով․․․»

Մանրամասն
Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին