Ի՞նչ է լիզինգը

Լիզինգ տերմինը առաջացել է անգլերեն to lease բայից, ինչը նշանակում է տրամադրել կամ վերցնել վարձակալությամբ:

Գործունեություն է, որը ներառում է հիմնական միջոցների ձեռքբերման և ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց դրանց տրամադրումը` նախապես սահմանված պայմաններով և ժամկետներում:


Համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության (Քաղ. Օրենսգիրք 677-684 հոդվածներ) ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգը) բնութագրվում է որպես գործընթաց, ըստ որի լիզինգի պայմանագրով Լիզինգատուն պարտավորվում է Լիզինգառուի նշված գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել Լիզինգառուի կողմից որոշած Վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել Լիզինգառուի ժամանակավոր տիրապետմանը:

 

what-is-leasing

Ներդրումների ֆինանսավորման այս ձևը գրավիչ է լիզինգառուի համար, քանի որ այն թույլ է տալիս ազատվել լիզինգի առարկայի միանվագ գնման անհրաժեշտությունից, խուսափել հիմնական միջոցների բարոյական մաշվածության արագացման հետ կապված կորուստներից։

 

Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով լիզինգատուն պայմանավորվում է լիզինգառուի նշված գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել լիզինգառուի կողմից որոշված վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել լիզինգառուի ժամանակավոր տիրապետմանը։ Այս դեպքում լիզինգատուն պատասխանատվություն չի կրում վարձակալության առարկայի և վաճառողի ընտրության համար։

 

Լիզինգը
պոտենցիալ հաճախորդների համար բանկերի և վարկային կազմակերպությունների համար վաճառող կամ մատակարար ընկերությունների համար
1.    Հնարավորություն է լիզինգի պայմանագրի գործողության ընթացքում օգտագործելու ակտիվները և ստանալ դրանցից շահույթ, առանց սեփականության իրավունք ունենալու,

2.    Հնարավորություն է արտացոլելու հիմնական միջոցը ընկերության հաշվեկշռում, ծախսագրելու բոլոր ծախսերը, հաշվանցելու ԱԱՀ-ն և այլն,

3.    Երաշխավորված սեփականության իրավունքի անցման հնարավորություն է Լիզինգառուի համար, 

4.    Կարճաժամկետ և միջին ժամկետային ֆինանսավորում է ընկերությունների զարգացման համար,

5.    Հատուկ զեղչեր և առաջարկներ Մատակարար ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում,

6.    Ֆինանսավորման ժամկետները համընկնում են գույքի ամորտիզացիոն և օգտակար ծառայության ժամկետներին:
1.    Չկա կանխիկ կամ անկանխիկ գումարի տրամադրում Լիզինգառուին (lower risk)

2.    Բացահայտ և շոշափելի ֆինանսավորման առարկայի առկայություն, հեշտ վերահսկելի գործարք և հետագա վերահսկողության հնարավորություն,

3.    Բոլորովին նոր հնարավորություն ներգրավելու «սպիտակ և թափանցիկ» հաճախորդների, 

4.    Ֆինանսավորման տեսակ առանց լրացուցիչ գրավների պահանջի,

5.    Լրացուցիչ հնարավորություն մեծացնելու բանկի կամ վարկային կազմակերպության գործիքակազմը,

6.    Բացառիկ հնարավորություն բանկի համար ներգարավելու երկարաժամկետ ներդրումներ և ռեսուրսներ,

7.    Ոչ տոկոսային եկամուտների ծավալի ավելացում՝ ի հաշիվ զանազան լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման:
 
1.    Հնարավորություն է հետագա տեխնիկական սպասարկում և ետվաճառքային սպասարկում իրականացնելու համար,

2.    Հաճախորդների քանակի ավելացում, նոր վաճաքի եղանակի ավելացում, մարքեթինգի միջոցով ընկերության համբավի և գործարար իմիջի բարձրացում,

3.    Տարաժամկետ պայմանագրերի փոխարինում ուղիղ վաճառքով, ռեսուրսների խնայողություն,

4.    Կայուն և կանխատեսելի դրամական մուտքեր բանկից կամ վարկային կազմակերպությունից:
 

 

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին