Այգեգործական սարքավորումների լիզինգի ծրագիր 


Այգեգործական սարքավորումների լիզինգի ծրագիրը տրամադրվում է ՀՀ մարզերում 0.3 - 3 հա խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, տանձի, սալորի և ընկույզի մրգատու այգի ունեցող կամ վարձակալող տնտեսվարողներին, ինչպես նաև նախատեսված է այն թիրախային լիզինգառուների համար, ովքեր ներկայացնում են ծրագիր` նշված պտղատեսակների տնկարկներ հիմնելու նպատակով:  

 

Լիզինգը տրամադրվում է խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, տնկույզի և տանձի՝


-    Առկա այգիների տեխնոլոգիական արդիականացման
-    Նոր այգիների հիմնման նպատակով:

Հիմնական միջոց կարող են հանդիսանալ՝

-    Ոռոգման համակարգեր 
-    Կարկտարհարումներից, սառնամանիքներից, ցրտահարությունից և թռչուններից պաշտպանման միջոցներ
-    Այգու տնկման, խնամքի ու մշակության համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, ներառյալ
-    Այգեթաղի գութաններ (միայն խաղողի այգու համար),
-    Այգեթաղի գութանի այգեբացի հարմարանք (միայն խաղողի այգու համար),
-    Տրակտորներ՝ միջին ու փոքր հզորության,
-    Տրակտորի կցորդներ՝
-  վարի ու փխրեցման գութաններ,
-  ակոսահան խոփեր (միայն այգետնկման դեպքում),
-  այգեգործական փխրեցուցիչներ,
-  այգու կուլտիվատորներ,
-  այգեգործական չիզելներ,
-  գլանային կամ խաչերկաթային (ճաղերկաթային) հարթեցուցիչներ, մարկերներ (միայն այգետնկման դեպքում)
-  ինքնաշարժ կամ կցորդային սրսկիչներ,
-  տնկիչներ (միայն այգետնկման դեպքում),
-  պարատանյութի ցրիչներ,
-    Մեջքի սրսկիչներ շարժիչով 0.3-0.5 հա դեպքում,
-    Այգեբացի, բուկլիցի, քաղհանի ու միջբույսային փխրեցուցիչ գործիքներ և այլն1,
-    Կցասայլեր (լաֆետներ) ու բեռնախցիկներ (բունկերներ)
-    Այլ միջոցներ, օրինակ պահեստավորման, պահպանման, տեղափոխման համար նախատեսված տեխնիկա, գործիքներ)

Լիզինգի տրամադրման պայմաններ 

-    Արժույթ՝ ՀՀ դրամ 
-    Կանխավճար՝ 20%
-    Տարեկան տոկոսադրույք՝ 2% 
-    Ֆինանսավորման ժամկետ՝  մինչև 6 տարի
-    Ֆինանսավորման նվազագույն սահմանաչափ՝  1 000,000 ՀՀ դրամ   
-    Ֆինանսավորման առավելագույն սահմանաչափ՝ 50,000,000 ՀՀ դրամ
-    Միանվագ միջնորդավճար՝ 0.5 %
-    Ապահովագրությունը իրականացնում է #Armleasing-ը
 

 

1200x630

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին