#Armleasing - ի ֆինանսավորմամբ կարող եք ձեռք բերել տրանսպորտային միջոցներ  CARLEASE-ով, կատարելով ՏՄ-ի շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը մեկ տեղում լիզինգի ամբողջ ժամկետի համար։ Ամսական լիզինգավճարի մեջ ներառվում են՝ 


- CASCO -ի,
- Տեխզննման, 
- Տեխսպասարկման, 
- Գույքահարկի և այլ պետական վճարների,
- Կայանատեղի վճարները։ 


*Ցանկության դեպքում վերոհիշյալին ավելանում են այլ ծառայություններ՝ ըստ նախապես որոշված լրացուցիչ փաթեթների (ՏՄ-ի փոխարինում վթարների ժամանակ, օգնություն ճանապարհին և այլն)Ի՞նչ առավելություններ ունի CARLEASE-ը


- Կանխավճարի բացակայություն,
- Մշտապես նոր  ՏՄ առանց լրացուցիչ հոգսերի,
- Ավտոպարկի կառավարման խնդիրներից ձերբազատում,
- ՏՄ-ի ամբողջական տեխնիկական սպասարկում,
- Հատուկ հաշվարկ Ձեզ համար յուրաքանչյուր տեսակի ՏՄ-ի համար,
- Համագործակցություն ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ավտոդիլերների հետ: 


 

 

 


Լիզինգի առարկա
  • Մարդատար, ուղևորատար, բեռնատար ՏՄ
Լիզինգառու
  • Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք և ԱՁ
Արժույթ
  • ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք*
  • 12%-16% 
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
  • 13.29%-23.61%
Ֆինանսավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ
  • Նվազագույնը՝    5 000 000 ՀՀ դրամ   
  • Առավելագույնը՝ 40 000 000 մլն ՀՀ դրամ
Լիզինգի ժամկետ  6 - 48 ամիս 
Կանխավճար  0%
Երաշխիքային վճար  Լիզինգի առարկայի 5% - 10% 
Լիզինգի միանվագ միջնորդավճար  20% 
Տույժեր** Ժամկետանց լիզինգավճարի նկատմամբ 0․13% (օրական)
Գործարքի ապահովման միջոց
  • Լիզինգի առարկա
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն, տարեկան տեխ․զննում, գույքահարկ ***  Իրականացվում է Լիզինգատուի կողմից և ներառվում լիզինգավճարի մեջ
Այլ վճարներ (կանգառ, ՏՄ փոխարինում և այլն)  Լիզինգառուի ցանկությամբ կարող են իրականացվել Լիզինգատուի կողմից և ներառվել լիզինգավճարի մեջ

 


 

*Գործում են հատուկ պայմաններ պետական սուբսիդավորման ծրագրերի և ֆոնդերի առկայության դեպքում (հնարավոր է տոկոսադրույքի նվազում) ։
** Առաջին 6 ամիսների ընթացքում վաղաժամկետ ամբողջական մարման  դեպքում վճարվում է 6 ամիսների տոկոսը
*** Ընկերությունը համագործակցում է բոլոր ապահովագրական ընկերությունների հետ։

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին