Աշխատանք

Աշխատանքային պարտականություններ`

- Կազմակերպել և իրականացնել Ընկերության պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինիգի բաժնի աշխատանքները

- Իրականացնել պորտֆելի վերլուծություն

- Իրականացնել պլանային և ոչ պլանային մոնիթորինգ

- Այցելություն խնդրահարույց և գործող հաճախորդներին ֆինանսական մոնիթորինգային վերլուծություն իրականացնելու նպատակով

- Ժամկետանց հաճախորդների հետ աշխատանքի կազմակերպում (հեռախոսազանգ, այցելություն բանակցություններ)

- ՀԾ բանկ ծրագրով պորտֆելի տարանջատման աշխատանքների կազմակերպում ըստ վերլուծության ձևերի

- Պորտֆելի և հաճախորդների վերաբերյալ տեղեկությունների պարբերական տրամադրում

- Սահմանված ժամկետներում պահանջվող հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

- Պորտֆելի վերլուծությունների հետ կապված առաջարկությունների ներկայացում

 

Ներկայացվող պահանջներ`

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ճշգրիտ գիտությունների բնագավառում

- Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային/ֆինանսական ոլորտում

- ֆինանսական վերլուծության հիմունքների իմացություն

- Ֆինանսական հաշվետվությունները վերլուծելու ունակություն

-Ֆինանսական գործակիցների վերլուծություն և գնահատում

- Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու, գործարար հարաբերություններ կառուցելու հմտություն։

- Թիմում աշխատելու ունակություն

- Սթրեսային, լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն

- ՀԾ բանկ ծրագրի իմացություն

- ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն

- MS office փաթեթի իմացություն

 

Առավելություններ`

-  Բժշկական ապահովագրություն

- Մասնագիտական աճի հնարավորություն

- Պրոֆեսիոնալ մասնագետներից սովորելու հնարավորություն

- Վճարովի ազատ օրեր

- Մրցակցային աշխատավարձ

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին