Արմլիզինգը բացի միջազգային ֆինանսական կառույցներից և ՀՀ առևտրային բանկերից ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելը, ներգրավում է նաև փոխառություններ իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից՝ մրցակցային պայմաններով: 

Յուրաքանչյուր գործարք իրականացվում է անհատական և ճկուն մոտեցմամբ։

 

made-in-armenia

 

 

 


 

Հիմնական պայմաններ
Փոխատու  Իրավաբանական անձ
 Անհատ ձեռնարկատեր
Ժամկետ   Նվազագույնը՝ 6 ամիս
Գումար Նվազագույնը՝ 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Տոկոսադրույք Սահմանվում է յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ՝ փոխատուի և «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի համաձայնության հիման վրա 
Այլ պայմաններ                      •    Փոխառությունների ներգրավման բոլոր պայմանները կարգավորվում են փոխատուի և «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի միջև կնքված պայմանագրով:
•    Տոկոսների վճարումը կատարվում է ամսական կտրվածքով:

 


* 2022-2023 թվականների ընթացքում երկկողմանի փոխշահավետ պայմանների հիման վրա ներգրավել է շուրջ 1 մլրդ դրամի փոխառություններ։

 

** Ընկերությունը պատրաստ է նաև քննարկել փոխառություն + լիզինգ ձևաչափով գործարքները՝ հաճախորդների համար շուկայականից առավել բարենպաստ և շահավետ պայմաններով։

 

 

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին